TÜRKİYE'DE BİR İLK

Açık Hava Ses İzolasyonunu Başarıyla Uygulayan İlk Firma:

Plasmen Yapı

sektöründe faaliyet göstermek amacıyla çalışmalarını hızlandırmış ve dünyada önde gelen ahşap yünü üreticilerinden İtalyan CELENIT firması ile distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Tiyatro, sinema, konferans salonları, konser salonları, çok

Fotoğraf Galerisi - Ölçüm Sonuçları

Uygulamalar : Celenit Uygulamaları : Çatı Yalıtımı

Çatı yalıtımı yapılması , enerjiden en büyük oranda tasarruf edilmesi anlamındadır. Ayrıca, çok basit ve kişilerin kendilerinin yapabileceği seviyededir.


Şekil 1: çatı ve çatı katı

A - Celenit P2 panelleri kullanılarak yapılan çatı katı döşeme yalıtımı.
B -Diğer yalıtım malzemeleri üzerine bir kat Celenit N, Celenit P panelleri kullanılarak yapılan çatı katı döşeme yalıtımı.
C - Celenit N, Celenit R, Celenit P3 panelleri kullanılarak yapılan çatı yalıtımı.
D - Tam çatı yalıtımı Celenit N, Celenit P2, Celenit L3 panellerinin, ısı köprülerini tamamen ortadan kaldırmak maksadıyla, ahşap döşeli çatı üzerinde kullanılması.

ÇATI KATI DÖŞEME YALITIMI

Eğer çatı katı kullanılmayacaksa, döşemesini yalıtmak kullanşlı olur. (A, şekil 1). Yalıtım ürünleri serbestçe yere serilir. Bu şekilde üzerinde yürünebilecek bir yüzey elde edilir.

Dikkat edilecek husus, döşemenin ısı kütlesinin maksimize edilmesine imkan verecek şekilde yalıtım ürünlerinin doğru pozisyonda kullanılmasıdır. Paneller diğer ısı yalıtım ürünlerinin üzerine yerleştirilebilir. Celenit aynı zamanda üzerinde yürünebilecek levhaları sağlamaktadır.(B şekil 1).


Şekil 2: Çatı katı döşeme yalıtımında Celenit P2 panelleri kullanımı.

ÇATI YALITIMI

Ahşap çatılar

Paneller, ahşap döşeme yerine latalar üzerine bir yüzey elde etmek için yerleştirilmektedir. Bunun bir çok avantajı vardır: Ekonomiktir, daha çok yalıtım sağlar, yangına karşı koruma sağlar, nefes alıp vermesi sayesinde nem sorununu ortadan kaldırır ve sağlıklı bir ortam oluşturur. Kütlesi ve özel ısı yapısı sayesinde, panellerin değeri ısı biriktirmekteki büyük kapasitesi, nedeniyle özellikle yaz aylarında daha çok anlaşılmaktadır.
Paneller, kirişler arası mesafelere uyması amacıyla iki boyutta üretilmektedir: 200x60 ve 240x60 cm, Celenit R panelleri ahşap çıtalarla desteklenmiş olup, daha geniş mesafelerde kullanılabilmektedir.

Celenit panelleri, görünür yüzeyli olarak bırakılabilir veya sıvalı ya da alçı plakalı olarak kullanılabilir.(veya paneller, Celenit CG/F serisinde yangına dayanımlı alçı plaka ile kaplı olarak sunulmaktadır). Eğer tamamen kaplanmış döşeme üzerine uygulama yapılacaksa, paneller bu yüzey üzerine yerleştirilir, böylece ısı köprüsü oluşturmayan, devamlı bir yalıtım katmanı elde edilmiş olur. Celenit panellerinin sıkıştırma direnci özelliğinin anlamı, çatı yapısını oluşturan desteklerin plaka üzerine doğrudan yerleştirilebileceğidir. (C şekil 1).
Mevcut binalarda, paneller latalar arasına yerleştirilir. Bu şekilde ilave yalıtım, latalar arasına konulabilir.
Böylece, ısı kütlesi artar, nem düzenlemesi daha iyi seviyelere gelmiş olur, yangın dayanımı artar, meteorolojik gürültüleri de içeren ( yağmur, rüzgar vs. ) dışarıdan gelen sesler ile darbe sesleri azalır, en iyi sonuç ve daha iyi yaşam koşulları elde edilir.


Şekil 3: Kirişler üzeri yalıtımda Celenit N panellerinin kullanımı


Şekil 4: Kirişler altı yalıtımda Celenit P3 panellerinin kullanımı


Şekil 5: Ahşap görünümlü çatıda Celenit R panellerinin kullanımı

Beton çatı

Paneller, çatı döşemesinin üstüne beton dökümü sırasında ya da daha sonra döşenebilir. Dubel, harç veya bitümle sabitlenir. Sonra su ve buhar geçirimsiz bir membran serilir. Bunun üzerine de çatı yapısı kurulur. Havalandırmalı çatılarda, hem çatı yapısının destek elemanları hem de kiremit altı ürünler ( levha, polistren vs. ) panellerin üzerine yerleştirilebilir.


Şekil 6:  Beton çatı yalıtımında Celenit N panellerinin kullanımı

Celenit çatı döşemesi

Yeni binalarda ve çatıların yeniden düzenlenmesinde, çatı döşeme betonunun, kalıcı tarzlı olarak Celenit panelleri üzerine dökülmesi tavsiye edilir. Hafif elemanlar polistren bloklardan oluşabilir. Böylece akustik ve ısı yalıtımlı ve aynı zamanda yüksek seviyede yangın dayanımlı hafif bir çatı döşemesi tek adımda elde edilir. 

SU GEÇİRMEZ KATMAN ALTINDAKİ YALITIM

Paneller birbirine geçmeli ve çatı boyunca birbirine yakın olarak serilir. Yaprak kenarlı paneller, ısı köprülerini ve buharlaşmayı engelleyerek ısı yalıtımını güçlendirmek için kullanılabilir. Alternatif olarak, yalıtım çapraz şekilli; önce eps veya taşyünü kompozit paneller, sonra Celenit paneller kullanılarak mekanik ve ısı baskılarına karşı çok daha kuvvetli hale getirilmek suretiyle yapılabilir. Paneller, varolan desteklere uymak suretiyle farklı şekillerde sabitlenebilir: üzerine oksidize bitüm emdirilmiş , anahtar hatlı presli çelik saç veya farklı bir destek; kuru olarak, metrekareye 6 sabitleyici olmak üzere; yapıştırıcı ve bilinen harçla. Bitümlü katman, primer astara gerek kalmadan, çok kuvvetli ve kalıcı şekilde doğrudan panellerin üzerine uygulanır. Panellerin, beton gibi şekil değiştirmemesinin yüksek derecesi nedeniyle ara katmana, ihtiyaç yoktur. (bakınız Teknik Özellikler). Çok katmanlı panellerde, ağaç ve çimento katmanları, çatı üzerinde yapılacak bakım faaliyetlerinde, ağırlığın yayılmasına yardım ederler. Ayrıca, ısı biriktirme özelliği sayesinde bu katman, polystyrene katmanı ve su geçirmez katmanı, ısının gezinmesini sınırlayarak korur.

Çatı, bel vermelere ve sonradan oluşan çatlamalara karşı garanti altındadır. Panelin mekanik özelliklerine ve su sızıntısı durumunda bile zaman içindeki durumunu koruması ve derecesini düşürmemesine teşekkürler.


Şekil 7: Endüstriyel çatıda su geçirimsizlik işlemi, kullanılan Celenit N panelleri, 75 mm kalınlığında


Celenit Panelleri İle Yapılan Uygulamalar

•  Duvarlardan Gelen Nem Sorununun Çözümü
•  Asma Tavanlar ve Ses Yutma Özelliği
•  İlk Döşeme Yalıtımı
•  Kalıcı Kalıplı Beton Duvarların Yalıtımı
•  Hazır Döşeme Yalıtımı
•  Isı Köprüleri Yalıtımı
•  Panel Döşeme
•  Çatı Yalıtımı
•  Bitişik Odalar Arasında Akustik Yalıtımı
•  Döşemeler Arasında Ses Yalıtımı